Uprava kluba

  • 2. Vukoslav Vukoslavović
    predsednik skupštine
  • 3. Boris Vuković
    direktor kluba
  • 4. Duško Jusupović
    komesar za bezbednost